Logo
Home Adressen Belastingen Contact Landelijk Lokaal Over ons Thuisadministratie
Met de post komen veel belangrijke stukken binnen, waarvan wij onderstaand een aantal voorbeelden geven.

- bankafschriften,
- rekeningen,
- papieren van de belasting
- bericht over toeslagen
- aanslagen van de gemeentebelasting
- brieven van verzekeringen
- informatie over leningen en uw spaarrekening
- enzovoorts
Laat die post niet ongeopend liggen, maar lees direct alles. Bijna altijd kunt u om uitstel vragen. Doe dat, want veel rekeningen of belastingen mag u dan later betalen. Soms betekent snel reageren zelfs, dat u geld kunt terugkrijgen, zoals bij de belastingdienst.

Veel  van die papieren hebt u later nog nodig voor de aangifte inkomstenbelasting of voor het aanvragen van toeslagen. Bewaar ze daarom goed. Doe soort bij soort en leg ze op datum. Doe de bankafschriften in een bankmapje. Doe rekeningen, die u nog moet betalen op datum in een map of bakje.

Voor de navolgende aangiften kunnen wij u dit jaar van dienst zijn
Aangifte IB 2015 t/m 2019
Huurtoeslag/Zorgtoeslag/Kindgebonden budget/kinderopvangtoeslag
Voor toeslagenkaart 2020  Zie bijlage

Wij bezoeken u thuis om samen met u de aangiften te doen. 
Dan weet u zeker, dat u alle benodigde papieren bij de hand heeft.

Denkt U recht te hebben op aftrek voor Chronisch zieken/gehandicapten:
zie: www.meerkosten.nl

Wat gebeurt met de belasting na overlijden : De volgende link geeft hier duidelijkheid over