Logo
Home Adressen Belastingen Contact Landelijk Lokaal Over ons Thuisadministratie


Voor de lokale regelingen maken wij uiteraard gebruik van Bereken uw recht.

Maar u kunt ook zelf kijken op de site van de gemeente Goirle

Er zijn diverse adressen van organisaties, waarop u in voorkomende gevallen een beroep kunt doen. Deze adressen vindt U in ons adressenbestand.
Voor de minima zijn er in voorkomende gevallen diverse regelingen. Deze hebben we op een aparte pagina weergegeven.
Wilt U iets meer weten over deze  minimaregelingen?  (Hier worden later de regelingen vanaf  januari 2015 gepupliceerd)
Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017 is een aantal kindregelingen aangepast. Klik hiervoor hier
Als bijstandsgerechtigden samen wonen met andere uitkeringsgerechtigden geldt hiervoor van 1-1-2015de  kostendelersnorm

Voor hulp bij het zoeken naar een geschikte ziektekostenverzekering

Onderstaand vindt u de Normenbrieven waarin alle bedragen zijn opgenomen van landelijke regelingen.

Jaar 2019 Jaar 2020 Jaar 2021 Jaar 2022
1  januari 1 januari 1 januari 1 januari
1 juli 1 juli 1 juli 1 juli