Logo
Home Adressen Belastingen Contact Landelijk Lokaal Over ons Thuisadministratie
Thuisadministratie

Sinds 1 october 2011 is de dienst "thuisadministratie" begonnen.
 

Onze medewerkers hebben allen een geheimhoudingsplicht. Zie verklaring
 

Ten behoeve van de thuisadministratie wordt het huishoudelijk reglement aangepast

Voor de training wordt mede gebruik gemaakt van een powerpointpresentatie


WMO

Vanaf 1 januari 2015 is de nieuwe verordening WMO van toepassing: Voor de tekst: zie hier  
Willen mensen ondersteuning bij hun WMO aanvraag: zie hier


Verwijzing naar ondersteuning voor WMO/WLZ/Participatiewet/Jeugdwet enz .zie hier